Upravljanje rizicima povezanima s klimatskim promjenama @Profil Klett

Klett Grupa vodeća je europska obrazovna kompanija. Sjedište joj je u Njemačkoj, a ove godine slavi 125 godina postojanja i uspjeha u industriji obrazovanja. Profil Klett, hrvatska izdavačka kuća, pridružila se Klett grupi 2015. godine. Poznata je kao izrazito inovativna tvrtka koja pokriva sve potrebe dionika obrazovanja na njihovom profesionalnom putu učenja i podučavanja, od suvremenih tiskanih udžbenika i didaktičke opreme do tečajeva, digitalnih alata i digitalne obrazovne platforme IZZI. Kao dio međunarodne Klett grupe, Profil Klett je na putu da postane potpuno ugljično neutralna tvrtka.

Blisko surađujemo s drugim tvrtkama iz Grupe kako bismo postigli taj cilj u sljedećih pet do deset godina, a ono što pokušavamo postići sažeto je u misiji Klett Grupe:

 • Naš cilj nije postati ugljično neutralni, cilj nam je da postanemo klimatski neutralni. Stoga ćemo u našoj klimatskoj bilanci uzeti u obzir sve naše emisije stakleničkih plinova (GHG), uključujući primjerice metan.
 • Osim izvora emisija označenih kao Opseg 1 i Opseg 2, želimo uzeti u obzir i sve emisije povezane s našim neizravnim aktivnostima unutar Opsega 3. Uključit ćemo, primjerice, emisije koje uzrokuju naši zaposlenici koji se voze na posao. Vodit ćemo se zahtjevima Protokola o stakleničkim plinovima (GHG Protocol).
 • Sve će tvrtke bilježiti neizravne emisije Opsega 3 prema vrsti. Emisije se uzimaju u obzir samo ako se smatraju materijalnima u odnosu na određenu vrstu aktivnosti ili transakcije. U izdavačkoj djelatnosti to može uključivati, na primjer, obradu povrata. Nadalje, bit će potrebno dati opravdanje za emisiju određenih kategorija.
 • Dobavljači koji su već klimatski neutralni i dalje će biti uključeni u bilancu.

Prvi korak koji smo već poduzeli bio je dovršetak analize naših trenutnih emisija CO2. Pojednostavljeno, prikupili smo podatke o svim aktivnostima koje smo napravili u 2021. godini, od toga koliko svaki naš zaposlenik putuje na posao do toga koliko klima uređaja koristimo i koliko stranica knjiga ispisujemo na određenu vrstu papira. Ova će analiza pomoći u definiranju konkretnih radnji za značajno smanjenje emisija i postavljanju privremenog cilja za 2024. godinu.

Nakon što se provedu analize i početne mjere, Uprava će odrediti način postupanja po sektorima, a sektori će definirati konkretan tijek djelovanja u različitim kompanijama, uključujući definiranje godine u kojoj će se postići klimatska neutralnost.

S početkom 2023. godine klimatska bilanca, definiranje odgovarajućih mjera i osvrt na trenutni napredak u provedbi bit će uključeni u redovno izvješćivanje kompanija i odjela. Kvantitativno mjerenje stvarnih emisija potrebno je izvršiti najmanje svaka 24 mjeseca (još nije fiksno).

Naš cilj je prijelaz na trajno očuvanje resursa i klimatski prihvatljiv način poslovanja za sve članice grupe. Drugim riječima, korporativne aktivnosti  ne bi smjele imati izravan niti neizravan utjecaj na klimu.

Ciljeve smanjenja trebalo bi postaviti pomoću SBT ciljeva (Science Based Targets). Ciljevi se smatraju znanstveno utemeljenima ako su u skladu s najnovijim znanstvenim saznanjima o klimi i ciljanom granicom od 1,5 °C utvrđenom Pariškim sporazumom. U svrhu izračuna, staklenički plin CO2 poslužit će kao mjerna jedinica za sve emisije stakleničkih plinova koje će se sve na taj način „pretvoriti“ u ugljični dioksid ili CO2 ekvivalente.

Sve ove mjere temelj su razvoja naše Klimatske strategije u kojoj smo definirali osnovne ciljeve:

 • Dobro razumijevanje izvora emisije stakleničkih plinova
 • Određivanje značaja za poslovanje
 • Definiranje mogućnosti i rizika za korporativnu strategiju
 • Razvijanje obvezujuće vizije: rokovi, opseg, ciljana granica od 1,5 °C, mjere
 • Postavljanje ciljeva (relativnih prema apsolutnim ciljevima)
 • Formuliranje mjera za postizanje ciljeva (izbjegavanje, smanjenje, kompenzacija)
 • Kompenzacija: odabir certificiranih projekata zaštite klime na temelju odabranih ciljeva za održivi razvoj (Sustainable Development Goals – SDG), projekt se mora oslanjati na financiranje (GS Gold Standard/VCS Verified Carbon Standard)
 • Mogućnost dvostrukih projekata u Europi, npr. projekt pošumljavanja kao event za zaposlenike

Nadalje, ključno je izbjegavanje nekoliko dobro poznatih pogrešaka koje se mogu dogoditi:

 • Dilema povratka – cilj je trajno smanjiti potrošnju resursa, a ne povećati je, stoga ušteda resursa ne bi trebala biti ugrožena rastom
 • Psihološka inercija – ne smije se podcijeniti vrijeme potrebno za usađivanje načina razmišljanja o održivosti u korporativnu kulturu
 • Otpor zaposlenika – zaposlenike treba pridobiti i motivirati na sudjelovanje
 • Zanemarivanje dugoročne prirode ciljeva
 • Nedostatna ili  manjkava evaluacija i analiza uzroka s obzirom na rezultate mjerenja u procesu.

Vjerujemo da Profil Klett može postati potpuno održiva ugljično neutralna tvrtka u sljedećih pet do deset godina, a ako želite saznati više o ovoj temi, u nastavku je nekoliko izvora za informiranje:

Razvoj holističke strategije održivosti: https://sdgcompass.org/

15 kategorija iz Opsega 3 prema Protokolu o stakleničkim plinovima (njemački): http://www.sustainable.de/wp-content/uploads/2018/09/Zweiseiter-15-Scope-3-Kategorien.pdf