Prilike za financiranje zelene tranzicije privatnog sektora sredstvima iz EU fondova

Gospodarstvo Hrvatske, ali i ostalih Europskih zemalja, suočava se s najznačajnijom energetskom krizom od naftnih kriza 1970-tih. Unatoč mjerama vlade, poduzetnici su izloženi višestrukom rastu cijena energenata što će energetski intenzivnim sektorima značajno smanjiti marže ili čak dovesti u pitanje dugoročnu isplativost poslovanja uz postojeći energetski miks.

Zelena tranzicija je duži niz godina bila promovirana kao ekološki osviješteno rješenje te kao nužno žrtvovanje profitabilnosti u svrhu ublažavanja klimatskih promjena. U današnjim uvjetima visokih cijena energenata s jedne strane i sve efikasnijih tehnoloških rješenja za generiranje energije iz obnovljivih izvora s druge strane, zelena tranzicija postala je ekonomski isplatljivija opcija velikom broju industrija.

Isplativost ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije (OIE) je još veća ako se iskoriste potpore u obliku bespovratnih sredstava dostupnih iz fondova EU. U nastavku su izdvojene najznačajnije prilike za financiranje zelene tranzicije u narednom razdoblju. Radi se o četiri poziva za dodjelu bespovratnih sredstava: dva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) te dva poziva u sklopu Modernizacijskog fonda.

Prvi poziv u sklopu NPOO je Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo i namijenjen je energetski intenzivnim sektorima prerađivačke industrije. Dostupna alokacija Poziva iznosi ukupno 1,9 mlrd. HRK, a prihvatljivi prijavitelji su mala i srednja te srednje kapitalizirana poduzeća (tzv. mid-cap) do 3.000 zaposlenih. Mala i srednja poduzeća mogu ostvariti bespovratna sredstva u vrijednosti 7,5 mil HRK, dok srednje kapitalizirana poduzeća mogu ostvariti pravo na čak 35 mil. HRK uz stopu sufinanciranja od  35% do 80% ovisno o predmetu i lokaciji ulaganja te veličini poduzeća. Sufinanciranje je dostupno za izgradnju i/ili rekonstrukciju proizvodnih objekata, nabavu novih ili zamjenu postojećih strojeva te ulaganje u OIE. Uvjet za prihvatljivost projekata su uštede u isporučenoj energiji u projektnoj cjelini od 20%, a za maksimalan broj bodova potrebno je ostvariti uštede od preko 50%. Natječaj je objavljen i rok za podnošenje projekata je 19.12.2022.

Drugi poziv u sklopu NPOO je Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju vrijedan 1,02 mlrd. HRK namijenjen djelatnostima 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje i 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova prema NKD 2007 ili jednakovrijedno sukladno prethodnoj regulativi.

Prihvatljivi prijavitelji su mala, srednja i velika poduzeća, koja po projektu mogu ostvariti potporu u visini od 2 do 50 mil. HRK bespovratnih sredstava, a stope sufinanciranja iznose  35% do 85% ovisno o predmetu i lokaciji ulaganja te veličini poduzeća. Sredstva su dostupna za izgradnju ili obnovu objekata s naglaskom na značajno poboljšanje energetske učinkovitosti a moguće je i povećanje broja smještajnih jedinica, osim u JLS-ovima kategoriziranim u kategoriju 1 prema Indeksu turističke razvijenosti sukladno karti iz 2020. Prihvatljiva su i ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, OIE, edukaciju osoblja i digitalizaciju poslovanja. Poziv je upravo objavljen, a rok za predaju prijava je 3.2.2023.

Posljednji, ali ne i manje značajan potencijal je Modernizacijski fond (MF) čiji je cilj poduprijeti zelenu tranziciju u 10 slabije razvijenijih država članica EU. Do kraja 2023. dostupno je 1,2 mlrd. HRK za ulaganja u OIE, mjere energetske učnkovitosti te visokoučinkovite kogeneracije. Sredstva su jednako podijeljena na dva programa: 1) Program dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije, i 2) Program dodjele državnih potpora za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i visokoučinkovitu kogeneraciju u prerađivačkoj industriji.

Objava Poziva u okviru prvog programa (za ulaganja u OIE) očekuje se u listopadu ili studenom, a namijenjen je prerađivačkoj industriji te  djelatnosti 35.30 Opskrba parom i klimatizacija prema NKD 2007.Pozivom se financiraju ulaganja u proizvodnju energije iz OI, a po projektu je dostupno od 0,75 mil. HRK do čak 112,5 mil. HRK uz stope sufinanciranja od 50% do 80% ovisno o lokaciji ulaganja i veličini poduzeća.

Poziv u okviru programa za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i visokoučinkovitu kogeneraciju namijenjen je prerađivačkoj industriji (sektor C, NKD 2007). Najniži iznos po projektu još nije poznat, a najveći je 112,5 mil. HRK. Stopa sufinanciranja kreće se od 35%-80%. Financirat će se ulaganja u uštedu toplinske i el. energije, proširenje, modernizaciju, zamjenu postojećih postrojenja ili dijelova postrojenja, zamjenu krutih fosilnih goriva u energetski intenzivnim procesima te ulaganja u visokoučinkovitu kogeneraciju  (električna i toplinska energija), trigeneraciju (električna energija, toplina i hladnoća) ili kvatrogeneraciju (električna energija, toplina, hladnoća i pročišćeni CO2). Objava poziva očekuje se krajem godine.

Iz navedenih izvora financiranja, poduzetnicima su dostupna značajna sredstva za zelenu tranziciju i dugoročno smanjenje troškova energije. Priprema projekata za prijavu na pozive je dugoročan proces te zahtjeva pravovremnu reakciju od strane zainteresiranih prijavitelja. Naime potrebno je angažirati ovlaštene projektante za izradu glavnog projekta i izračun ušteda, ishoditi odgovarajuće suglasnosti HEP-a te drugih tijela, ovisno o predmetu ulaganja te potencijalno ishođenje građevinske dozvole. Za pomoć u odabiru odgovarajućeg izvora financiranja i pripremi projekta za isti, pozivamo Vas da se obratite Apsolonovom timu za EU projekte koji svojim klijentima nudi rješenje po principu ključ u ruke.

Autor: Petar Mezga, Senior Consultant, Apsolon