Priča o Humani Novoj

Društvena odgovornost, socijalna ekonomija, zelena tranzicija i održivi razvoj pojmovi su koji su posljednjih godina uvelike dobili na važnosti. Uvode se u sve strateške dokumente na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini. U fokus se stavljaju ljudi, okoliš i zajednica, a sve s ciljem „za bolje sutra“ – za pravedniju, zeleniju i zdraviju budućnost.

I dok je većina tvrtki i velikih korporacija, kojima je temeljna svrha postojanja uspješno poslovanje koje donosi veliku dobit, tek naknadno počela uvoditi praksu društvene odgovornosti, Humana Nova je društveno odgovorno poslovanje od svojih početaka upisala u misiju i viziju poduzeća. Nudeći inovativno rješenje za probleme lokalne zajednice, kako društvene, tako i ekološke, kroz desetak godina uspjeli smo izgraditi poduzeće koje danas kvalitetom svojih proizvoda i usluga opasno konkurira na tržištu svjetski poznatih brendova.

Put Humane Nove od davne 2011. godine bio je prepun izazova, ali smo uz upornost, odricanje i zajedništvo došli do zavidnih rezultata vodeći se jednako ekološkom, društvenim i ekonomskim ciljevima ne ispuštajući našu misiju iz vida. Kao neprofitno eko društveno poduzeće stvaramo prilike za zapošljavanje osoba s invaliditetom i marginalizirane skupine stvarajući društvene promjene i nove vrijednosti na inovativan način.

Proizvodnja tekstila i tekstilni otpad predstavlja globalni problem koji doprinosi onečišćenju okoliša, emisijama stakleničkih plinova i gomilanju otpada na odlagalištima. Kroz gospodarenje tekstilnim otpadom, zbrinjavanje, recikliranje i ponovnu upotrebu tekstila Humana Nova nudi ekološki održiva rješenja i smanjuje negativan ugljični otisak i utjecaj na okoliš.

Iako se u Hrvatskoj zbog nekvalitetnog sustava odvojenog sakupljanja otpada i zakonske regulative koja nedovoljno prati operativni proces jako malo tekstila odvojeno sakuplja (prema podacima svega 20%), još su više poražavajuće brojke koje se odnose na reciklažu ili ponovnu upotrebu, pogotovo tekstilnog otpada. Veliku ulogu u nekvalitetnom odvajaju sakupljenog otpada ima i nedovoljno razvijena ekološka svijest građanstva, koju smo kroz godine rada na našim prostorima ipak uspjeli podići na višu razinu u odnosu na ostatak Hrvatske. U sjeverozapadnoj Hrvatskoj Humana Nova sakupi i obradi preko 400 tona tekstila godišnje. Svojim poslovanjem Humana Nova stvara veliki društveni i ekološki učinak, a sam poslovni model obrade tekstila prenosiv je na druga područja gdje vidimo mogućnost razvoja. Važno je potaknuti suradnju lokalnih vlasti i institucija, poduprijeti uključivanje i povezivanje ključnih dionika. Priliku za zaposlenje u tom slučaju dobivaju ljudi iz lokalne zajednice, u lokalnoj sredini diže se životni standard, a ujedno se rješavaju i ekološki problemi na ekonomski održiv način.

Humana Nova potiče lokalna partnerstva i ostaje vjerna lokalnom povezivanju i umrežavanju, ali danas posluje i s tvrtkama svjetskog renomea. Erste Banka, A1, Belupo, Ikea, Decathlon, PricewaterhouseCoopers, Sobočan Interijeri, Tehnix, Carlsberg, samo su neki od njih.

Nabava materijala od lokalnih tvrtki i novih eko certificiranih materijala iz Turske doprinijela je razvoju Humane Nove i omogućila proizvodnju kvalitetnih i održivih proizvoda. Profesionalni i personalizirani pristup te visoka kvaliteta proizvoda i usluga stvorila je krug vjernih kupaca. Asortiman koji je pobudio interes poslovnih klijenata i velikih tvrtki obuhvaća pamučni asortiman, radna odijela, dux, hoodie i druge promotivne platnene materijale koje tvrtke daruju svojim poslovnim partnerima. Tvrtke koje kupuju proizvode Humane Nove posluju društveno odgovorno jer doprinose zapošljavanju osoba s invaliditetom i drugih marginaliziranih skupina.

Humana Nova poslovanje vodi transparentno, a kao neprofitno poduzeće 100% svoje dobiti godišnje ulaže u razvoj poslovanja, nova radna mjesta i razvoj zajednice. Kao poduzeće veliku pozornost usmjeravamo u tržišnu diverzifikaciju i ulaganje u ljude. Strategija diverzifikacije pruža nam velike mogućnosti da se osigura uspješno suprotstavljanje rizicima koje donose današnja nestabilna vremena, kako sa stajališta nabave materijala, tako i sa stajališta plasmana proizvoda, dok je za nas ulaganje u ljude ipak jedna posebna priča.

Zapošljavanjem kvalitetnog kadra u menadžmentu, ulaganjem vremena i resursa u naše ljude, težimo dugovječnosti i održivosti. Turbulencije tržišta i ekonomije, traže nove vještine i znanja, a ulaganje u ljude donosi nam znatnu kompetitivnu prednost na tržištu, donosi nove poslove i stvara nove prilike za zapošljavanje marginaliziranih grupe. Radna integracija u naše procese za marginalizirane skupine predstavlja velik korak i promjenu kvalitete života na bolje. Od početka našeg postojanja živimo vrijednosti koje nadilaze gledanje na razlike u dobi, spolu, religiji, obrazovanju, društvenom položaju, invaliditetu ili nacionalnosti; pružamo jednake mogućnosti, poštujemo različitosti, stvaramo podržavajuće radno okruženje i doprinosimo integraciji marginaliziranih skupina. Svaka osoba je jednako važna i zaslužuje da se prema njoj odnosi s poštovanjem i tolerancijom. To se mnogostruko vraća kroz odgovornost i lojalnost svih nas, gradi međusobno povjerenje i vodi nas k ostvarenju naših zajedničkih ciljeva.

Autor: Humana nova